Reppu 2.9.2015

ash tree leaf

 

Iloista syksyä Puistolanraitilta!

Syyslukukausi on Puistolanraitilla pyörähtänyt käyntiin täydellä vauhdilla. Ja näyttää siltä, että syksykin on elokuun lämpimien jälkeen alkanut.

 

Edessä on toiminnan täyteinen ja mielenkiintoinen syksy: Tenavatien luokat muuttavat Raitin tiloihin syyslomaan mennessä ja näin Raitin tiloissa väki lisääntyy. Samalla pääsemme täydellä vauhdilla kehittämään oppimisympäristöhankkeitamme sekä Raitin aulatilassa että Nurkkatien aulassa. Tarkoitus on rakentaa näihin tiloihin viihtyisät oppimisympäristöt, joissa hyödynnetään teknologiaa ja oppilaiden omia ideoita. Aika näyttää, mitä saamme yhdessä aikaiseksi.

 

Syksyn ensimmäinen yhteinen tapahtuma koulussamme on PopUp –koulupäivä, josta Reppu-tiedotteessa muistutellaan. Vanhempainyhdistyksellä on pihatapahtumassa tärkeä rooli ja Wilmasta kannattaa lukea PopUp –päivään liittyvät vanhempainyhdistyksen tiedotteet.

 

Hyvää syyslukukautta toivottelee

Teemu Lappalainen, rehtori

 

 

 

Pop Up –koulupäivä lauantaina 26.9.

Lauantaina 26.9. Puistolanraitin ala-asteella vietetään järjestyksessä toista PopUp-koulupäivää. Tapahtuman ideana on se, että kuka tahansa koulun oppilaista ja heidän vanhemmistaan voi pitää opetustuokion oppilasryhmälle jostain aiheesta. Aiheiden kirjo voi olla lähes mitä tahansa: harrastuksesta kertomista, oman ammatin esittelyä, erilaisten taitojen jakamista (kokki-, kakku-, fillarinkorjaus-, shakki-, ym. kursseja). Tällä hetkellä ilmoittautuneita pajan pitäjiä ei vielä ole kovin paljon, joten lisää vielä kaivataan! Ilmoittautumisaikaa oman pajan ilmoittamiseksi on jatkettu sunnuntaihin 6.9. asti. Käy ilmoittamassa oma pajasi tapahtumaan osoitteessa www.popupkoulu.fi!

 

Opetussuunnitelma 2016

Opetussuunnitelma uudistuu tulevana lukuvuonna. Uutta opetussuunnitelmaa tehdään koulussa kuluvan lukuvuoden aikana. Samalla harjoittelemme uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomia työtapoja ja ajattelutavan muutosta, sillä moni asia muuttuu uudessa opetussuunnitelmassa. Yksi näkyvä muutos ovat opiskeltavat ilmiöt, joissa eri oppiaineiden tavoitteet ja oppisisällöt yhdistyvät saman ilmiökokonaisuuden äärellä. Kaiken kaikkiaan opetuksen painopiste siirtyy sisältöjen opettelusta taitojen oppimiseen. Tavoitteena on edistää oppilaiden laaja-alaista osaamista, jota tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

 

Koulussamme aloitetaan ilmiötyöskentely jo kuluvana lukuvuonna. Kaikki luokat opiskelevat ilmiöjakson parissa sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmiöjaksoista tiedotetaan lisää, kun suunnitelmamme tarkentuvat.

 

Uudistuvasta opetussuunnitelmasta ja tulevaisuuden koulu -ajattelusta voi lukea lisää Opetusviraston sivuilta seuraavien linkkien takaa:

Opetussuunnitelmasta:

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/opetussuunnitelma/

 

Tulevaisuuden koulusta:

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/opetusvirasto/tulevaisuuden-koulu2015?pageDesign=helsinkishared/uutisartikkeli-virasto

 

Opetuspäällikkö kertoo OPS-uudistuksesta:

https://dreambroker.com/channel/cfejif43/ii44ln9y

 

Arviointikeskustelut viikolla 41

Osa luokista pitää arviointikeskustelut syyslukukaudella viikolla 41, osalla luokista keskustelu on keväällä viikolla 11. Luokanopettajat tiedottavat huoltajia oman luokkansa käytännöistä. Arviointikeskustelu on osa oppilasarviointia ja vanhemmat kutsutaan keskusteluihin mukaan.

 

 

Koulun kerhot

Syksyllä 2015 toimintaansa jatkaa koulun kuoro Phoenix. Kerho kokoontuu Nurkkatien toimipisteessä tiistaisin klo 14.15 – 15.00. Perinteinen näytelmäkerho toteutetaan mahdollisesti talvikaudella.

 

Varsinaisten koulun omien kerhojen lisäksi koulun tiloissa on tarjolla liikunnallista kerhotoimintaa: Easy Sport –kerho Raitin salissa maanantaisin klo 14.15 ja Puistolan Urheilijoiden akrobatia-tunnit Raitin salissa maanantaisin klo 15.15.

 

Vanhempainyhdistyksen järjestämä sählykerho toteutuu, jos kerholle löytyy vetäjä.

 

 

Vanhempainyhdistys tiedottaa

Puistolan koulujen yhteinen vanhempainyhdistysten kokous pidetään Nurkkatien toimipisteessä maanantaina 7.9. klo 18. Tervetuloa mukaan!

 

Puistolanraitin ala-asteen vanhempainyhdistyksen seuraava kokous pidetään Nurkkatien toimipisteessä 21.10. klo 18. Mukaan toivotaan myös uusia jäseniä. Tervetuloa!