Reppu 3.10.2016

fall-leaf-carlos-caetanoHei kotiväki!

Lukuvuoden työskentely on hyvässä vauhdissa. Uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomia muutoksia opiskeluun ja työskentelyyn kokeillaan luokissa. Oppilaiden osallisuutta ja aktiivista roolia omassa oppimisessa vahvistetaan. Oman työn suunnittelua ja arviointia harjoitellaan päivittäin. Opiskelun tavoitteet keskustellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja ne ovat näkyvillä arjen työssä.

Valinnaisaineiden opiskelu 4.-6. luokkien oppilailla käynnistyy viikolla 40. Valinnaisaineita opiskellaan neljänä pajapäivänä 4.10.-7.10. Valinnaisaineet rikastuttavat opiskelua ja tarjoavat mahdollisuuksia innostavaan ja omat kiinnostuksenkohteet esiin tuovaan opiskeluun. Kevätlukukaudella valinnaisaineiden opiskelu jatkuu toisella pajaviikolla.

Syksyisin terveisin

Päivi Hakala
rehtori

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. Tytöillä ja pojilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Yhdenvertaisuuslain mukaan koululla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja uskaltaa olla oma itsensä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet:

Tiedon lisääminen sukupuolten tasa-arvosta.

Tasa-arvokysymysten säännönmukainen käsittely henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Oppilaiden tietoisuutta lisätään koulun aikuisten toimintaperiaatteista ja tavoitteista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukemisessa.

Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi:

Oppilaiden kanssa keskustellaan säännöllisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Oppilaiden osallisuutta tuetaan ja kannustetaan.

Vietetään tasa-arvon teemapäivää Minna Canthin eli tasa-arvon päivänä 19. maaliskuuta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan oppilaita ja huoltajia.

SPR:n nälkäpäiväkeräys

Nälkäpäiväkeräys 16.9. tuotti tänä vuonna 953,16 euroa. Kiitos kaikille koulumme oppilaille, jotka osallistuivat keräykseen!

Verkkolehti
Koulun verkkolehti löytyy osoitteesta http://puistolanraitti.koulublogit.fi/ Verkkolehti sisältää oppilaiden tuottamaa materiaalia koulun toiminnasta. Jokainen luokka julkaisee vuorollaan tekemiään juttuja verkkolehdessä. Kannattaa käydä lukemassa, mitä oppilaat kertovat oppimisestaan ja koulun arjesta.

Aikataulumuutoksia

Keskiviikkona 5.10. kaikilla koulumme opettajilla on koulutusiltapäivä ja sen vuoksi oppilaiden koulupäivä päättyy klo 12.00.

Syysloma

Syyslomalla olemme 17.10.-21.10.2016.

Vanhempainvarttiviikko

Vanhempainvartit ovat tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainvarteissa käsitellään oppilaan edistymistä ja asetetaan tavoitteita opiskelulle. Osa luokista pitää varttiviikon syyslukukaudella viikolla 45 ja osa keväällä viikolla 13. Luokanopettajat tiedottavat varttiviikon käytänteistä ja järjestelyistä oman luokkansa vanhempia. Varttiviikoilla saattaa olla poikkeuksia myös oppilaiden lukujärjestyksissä.

Oppilaan omien laitteiden käyttö opiskelussa

1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita (esim. älypuhelimia) voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Opettaja tiedottaa ja sopii huoltajien kanssa oppilaiden omien laitteiden käytöstä opiskelussa.

Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus on aloittanut toimintansa. Luokat lähettävät hallituksen kokoukseen valitsemansa edustajan. Oppilaskunta on kokouksissaan tarkastellut koulun välituntisääntöjä, ottanut kantaa lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-aikoihin, tutustunut koulun toimintasuunnitelmaan sekä jatkanut oppimistilojen kehittämistä. Oppilaskunta suunnittelee ja sisustaa Nurkkatien toimipisteen Inno-luokkatilaa. Inno-tilasta tehdään uudenlainen oppimisympäristö. Raitin toimipisteeseen valmistui viime keväänä aulan Olotila-niminen oppimisen tila, joka on sisustettu oppilaskunnan osallisuusprojektina.

Puistolanraitin ala-asteen vanhemmat ry tiedottaa

Puistolanraitin ala-asteen vanhemmat ry:n virallinen syyskokous pidetään maanantaina 31.10.2016 klo. 18.00 Nurkkatien toimipisteen Olohuoneessa. Tervetuloa!